Rules of law.

*🇲🇾RULES OF LAW*

*▶️Kesalahan Menceroboh Tanah Kerajaan.*
Jika Sabit Kesalahan dibawah Kanun Tanah Negara 1965 boleh didenda tidak lebih dari RM500ribu atau diPenjara tidak lebih dari 5 Tahun atau kedua-duanya sekali.

*▶️Kesalahan Mengambil Hasil Hutan (@Pokok Balak) di Hutan Simpan Kekal Tanpa Lesen.*
Jika Sabit Kesalahan dibawah Akta Perhutanan Negara 1984(Pindaan 1993) boleh didenda tidak lebih dari RM500ribu atau diPenjara tidak lebih dari 20 Tahun atau kedua-duanya sekali.

*▶️Kesalahan Urus Niaga Hartanah Tanpa Lesen dan Kebenaran Pihak Berkuasa.*
Jika Sabit Kesalahan dibawah Akta 242 boleh didenda tidak lebih dari RM300ribu atau diPenjara tidak lebih dari 3 Tahun atau kedua-duanya sekali.

*▶️Kesalahan Menghalang Tugas Pihak Berkuasa Menjalankan Tugas*
Jika Sabit Kesalahan dibawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan boleh didenda tidak lebih dari RM10ribu atau diPenjara tidak lebih dari 2 Tahun atau kedua-duanya sekali.

*▶️Tanah Rezab Melayu*
Dibawah Enekmen Rezab Melayu (ERM) 1933 tidak membenarkan Tanah Rezab Melayu dilupuskan sama sekali atau diniagakan, dipajak, disewa, digadai antara Melayu dengan Bukan Melayu serta digantikan semula apabila tanah diambil untuk tujuan pembangunan yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa.

https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Perlembagaan_Malaysia